• Sekretariát

    +421 45 673 3230

  • Remeslo strojal, s.r.o.

    Žiar nad Hronom

Súkromná stredná odborná škola technická Žiar nad Hronom získala na výstave Mlady tvorca v Nitre cenu Ministerstva hospodárstva za Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou.  Na druhom mieste bola SOS Vráble a na treťom drevárska z Topoľčian.

Tak ako každý september, aj tohto roku patrila jedna septembrová sobota športovému dňu skupine spoločností pod logom REMESLO. Hojná účasť bola dôkazom vydareného podujatia pre zamestnancov aj ich rodinných príslušníkov.

Spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o bude poskytovať duálne vzdelávanie v odboroch:

2430 H operátor strojárskej výroby - 3. ročný učebný odbor, ukončený výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške, absolvent získa stredné odborné vzdelanie

Počet žiakov: 4

2411 K mechanik nastavovač - 4. ročný študijný odbor, ukončený výučným listom a maturitným vysvedčením, absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie

Počet žiakov: 2

 

Čítať ďalej...