• Sekretariát

    +421 45 673 3230

  • Remeslo strojal, s.r.o.

    Žiar nad Hronom

Po zahájení opracovania odliatkov pre švédsku spoločnosť v auguste minulého roku a po etablovaní sa ako schopný a dôveryhodný dodávateľ, sme zaznamenali výrazný nárast objednávok spôsobený tým, že náš obchodný partner presunul všetku výrobu uvedených odliatkov - "Boomhead-ov" ku nám. S potešením sme prijali túto výzvu a úspešne plníme požiadavky na obrobené odliatky, ktoré končia ako súčasť manipulačného mechanizmu nakladačov firmy VOLVO.